AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

DOKTORA

Halen Gazi Üniversitesi,  Sosyal  Bilimler Enstitüsü, İşletme  Ana Bilim  Dalı’nda Doktora  Tez aşamasındadır.

 

YÜKSEK LİSANS

“Örgütsel Küçülme (Downsizing) ve Üst Düzey Yöneticilerin Örgütsel Küçülme Kararlarına Etki Eden Değişkenlerin Tespitine Yönelik Ankara ve Denizli illerinde Bir Alan Uygulaması  ”,Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme  Ana Bilim  Dalı, Ankara, 2001.

 

 

 

BİLDİRİLER

 

 

1. GÖKSEL, Aykut., ATAN, M., KARPAT, G., “ Üniversite  Öğrencilerinin  Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Tespiti ve Bölümlerin Başarı Derecelendirilmesi ”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs , 23 - 26  Ekim 2002.

 

 

2.   GÖKSEL, Aykut., ATAN, M., KARPAT, G., “ Ankara’daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi (VZA ) – Data Envelopment Analysis ( DEA ) İle Saptanması”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs , 23 - 26  Ekim 2002.

 

 

 

 

 

MAKALELER

 

 

1. GÖKSEL,Aykut, “İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Küçülmedeki Rolü: Teorik Yapıya Bir Katkı Denemesi”. İşletme Seçme Yazılar, Editör : Remzi Örten – Zeki Yanık,Gazi Üniversitesi İİBF Yayınları, Yayın No:2003/6, 2003,Ankara

İçinde Sayfaları: 407-428

 

 

2. GÖKSEL, Aykut, BOZTOSUN, Derviş, “Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin Finansal Risk Açısından Karşılaştırılıp Konumlandırılması”, İşletme Seçme Yazılar, Editör : Remzi Örten – Zeki Yanık,Gazi Üniversitesi İİBF Yayınları, Yayın No:2003/6, 2003,Ankara

İçinde Sayfaları:391-406

Ayrıca ;

3. Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, Sayı 144.

 

 

3. BOZTOSUN, Derviş,GÖKSEL, Aykut, “İşletmelerin  Politik Risk Algılamaları Ve Ankara’da Bir Alan Çalışması”,

(3. Sektör Kooperatifçilik Dergisinde Yayınlanacak)

 

 

4.  GÖKSEL Aykut, KILIÇ Sabiha, “Tüketici Davranışları : İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma”  ,

 Standart, Ekonomik ve Teknik Dergi (TSE),

Yıl 43, Sayı 509, Mayıs 2004, (ISSN 1300-8366)

 Ayrıca;

(Gazi Üniversitesi İİBF Dergisinde Yayınlanacak)

 

 

 

KİTAPLAR

 

 

1. Çağdaş İşletme Teknikleri, Editör: Prof.Dr.Birol BUMİN,     Aykut Göksel, Feride Bahar Işın Özdoğan, Tülay Korkmaz Devrani, M.Nurettin Alabay,Gazi Kitapevi, Ekim 2003, Ankara,

 

 

2. İşletmecilikte Çağdaş Yönelimler, Editör: Prof.Dr.Birol BUMİN, Aykut Göksel, Feride Bahar Işın Özdoğan, Tülay Korkmaz Devrani, M.Nurettin Alabay,Gazi Kitapevi, Ekim 2003, Ankara,

 

 

 

PROJELER

 

 

1. BUMİN, Birol., GÖKSEL, Aykut., ATAN, Murat.,  “İSO 2001 Yılı 500 Büyük Firmasında Örgütsel Küçülme Yöntem ve Karar Ölçütlerinin Belirlenmesi ve Karar Ölçüt Cetvelinin Hazırlanması”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No :09/2003-16

 

 

2. ÜÇOK Tengiz, GÖKSEL Aykut, ATAN Murat, DİLİK Eda,“Gazi Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okullarının  Etkinliğinin Ölçülmesi ve Etkin Olmayan Birimlerin Etkinliğinin Sağlanabilmesi İçin Potansiyel İyileştirme Önerileri”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No : 09/2003-02 

 

 

3. EGO Genel Müdürlüğü Norm Kadro Yapılandırma Projesi:

Yardımcı Koordinatör, (Haziran 2003- Ocak 2004)

 

 

4. Altındağ Belediyesi Yeniden Yapılanma Projesi

Koordinatör, (Nisan 2004)

 

 

5. Petrol Dağıtım Firması Reorganizasyonu,

Yardımcı Koordinatör, (Ocak 2004-Haziran 2004)

 

 

SERTİFİKALAR

 

 

1. İSO : 9000:2000  Kalite Sistem Sertifikası

 

2. İSO : 9000:2000  Kalite Sistem Dokümantasyon Sertifikası

 

3. İSO : 9000:2000  Kalite Sistem İç Denetçi Sertifikası 

 

4. SPSS İstatistik Programı Sertifikası

 

5. Windows Ofis Programları Sertifikası

 

 

KATILDIĞI SEMİNERLER

 

 

 

 

1.      Reuters Borsa Programı Semineri

 

    2. 6. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, 11 Aralık   2003, ODTÜ, Kongre Merkezi

 

    3. 7. Kalite Çemberleri  Paylaşım Konferansı, KALDER, 14 Ekim 2004 ODTÜ Kongre Merkezi

 

ÜSTLENDİĞİ DİĞER GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

1998-Devam ediyor    

1. Öğrenci Danışmanlığı                                                           

 

2001-2003

2. Fakülte İSO 9000:2000 Kalite Güvence Sistemleri Grubu Üyeliği

 

1999-2000

3. Fakülte Temsil ve Tanıtım Grubu Üyeliği                            

 

1996-1998

4. Ankara Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (İki Dönem)

 

 

 

 

 

Ana Sayfaya Dönüş